Uputsvta za upotrebu

Ovde možete pronaći najnovija uputstva za upotrebu svih proizvoda iz sledećih grupa: TV, lična nega. Funkcijama pretrage koristite se kako biste pronašli i preuzeli uputsvta za upotrebu koja su vam potrebna.

Unesite šifru ili naziv uređaja u polje za pretraživanje, na primer Vision 9 za pretragu televizora. Nakon toga će vam se pojaviti popis proizvoda koje možete odabrati klikom miša. Ako su uputstva za upotrebu dostupna na više jezika, biće prikazane sve opcije.

Jump to top